Zespół Szkół Samochodowych

im. gen. Józefa Bema

w Toruniu

Dokumenty dot. Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu


Wykaz umów cywilno-prawnych

REJESTR UMÓW.xls
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

pdf Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych.pdf
Statut szkoły

pdf STATUT_TECHNIKUM_NR_7.pdf

pdf STATUT_BRANZOWEJ_SZKOLY_I_STOPNIA_Nr_7.pdfRegulaminy i procedury

pdf REGULAMIN_PRACY_ZDALNEJ_ZSS.pdf

pdf SSO_zdalne_nauczanie.pdf

pdf Regulamin_uczniowski.pdf

pdf Procedura_przyjmowania_i_rozpatrywania_skarg_i_wnioskow_w_ZSS.pdf

pdf BEZPIECZNA_SAMOCHODOWKA_-_Procedury_bezpieczenstwa.pdf

pdf Regulamin_korzystania_z_parkingu_Zespolu_Szkol_Samochodowych_w_Toruniu_-_od_21.01.2019.pdfWnioski

pdf Wniosek_o_wydanie_duplikatu_swiadectwa.pdf

pdf Wniosek_o_wydanie_duplikatu_swiadectwa.docx

pdf Wniosek_o_wydanie_legitymacji_szkolnej.doc


Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

pdf Strategia_Rozwoju_Edukacji_Miasta_Torunia_na_lata_2016-2023.pdfDostępność podmiotu publicznego

pdf Deklaracja dostępności

pdf Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Technikum_nr_7_w_Toruniu.pdf

pdf Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Branzowa_Szkola_I_Stopnia_nr_7_w_Toruniu.pdf

pdf Plan działania koordynatora.pdf

pdf Plan poprawy dostępności na lata 2022-2025.pdf

pdf Informacja.pdf


Organizacja szkoły

pdf Dyrekcja i grono pedagogiczne

pdf Rozkład zajęć lekcyjnych oraz przerw

pdf Rada Rodziców w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu