Zespół Szkół Samochodowych

im. gen. Józefa Bema

w Toruniu

Strona podmiotowa BIP Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu została stworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona główna Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu składa się z kilku podstawowych elementów:

Menu głównego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do informacji o działalności placówki, sposobie załatwiania spraw, instrukcji, osoby odpowiedzialnej za BIP w placówce oraz danych kontaktowych.
Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu.

Po kliknięciu w odsyłacz otwiera się strona na ktorej znajdują się informacje i dokumenty związane z działalnością publiczną placówki.

Strony zawierają: