Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

REKRUTACJA 2024/2025 – INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
Podczas ustalania listy szkół i oddziałów możecie wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej z nich dowolną ilość klas (nawet wszystkie).
Najważniejsze, aby ułożyć je w preferowanej przez Was kolejności!


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024r.)

 • od 13 maja do 14 czerwca 2024r. do godz. 12:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej poprzez stronę https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/ oraz dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie dokumentu elektronicznie w systemie rekrutacyjnym,
 • od 13 maja do 17 lipca 2024r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie,
 • od 25 czerwca do 9 lipca 2024r. do godz. 15:00 – uzupełnianie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; możliwość zmiany preferencji wyboru szkoły i złożenie nowego wniosku,
 • 16 lipca 2024r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
 • do 19 lipca 2024r. – potwierdzanie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów, jeśli nie zostały złożone wraz z wnioskiem
  o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 22 lipca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.

Kryteria rekrutacji

Punktacja:

 • celujący – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobry – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

Przeliczeniu podlegają punkty z następujących zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Technikum nr 7

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Terminy rekrutacji uzupełniającej

 • od 22 lipca do 29 lipca 2024r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej,
 • od 22 lipca do 6 sierpnia 2024r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie,
 • 6 sierpnia 2024r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
 • do 8 sierpnia 2024r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów, jeśli nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 9 sierpnia 2024r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.

Do Technikum Nr 7 przyjętych zostanie:

 1. technik pojazdów samochodowych - 30 kandydatów z największą liczbą punktów,
 2. technik transportu drogowego15 kandydatów z największą liczbą punktów,
 3. technik elektromobilności15 kandydatów z największą liczbą punktów,
 4. technik mechanik15 kandydatów z największą liczbą punktów,
 5. technik spawalnictwa15 kandydatów z największą liczbą punktów.

Do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 7 przyjętych zostanie:

 1. mechanik pojazdów samochodowych - 15 kandydatów z największą liczbą punktów,
 2. kierowca  mechanik15 kandydatów z największą liczbą punktów,
 3. elektromechanik pojazdów samochodowych15 kandydatów z największą liczbą punktów,
 4. lakiernik samochodowy 15 kandydatów z największą liczbą punktów.