Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

EGZAMIN MATURALNY 2023/2024

1. INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/

2. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2024 ROKU

3. INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

4. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2024 ROKU

5. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM2023/2024

6. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2024 ROKU

7. PREZENTACJA – ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2023 ORAZ 2024

8. ARKUSZE MATURALNE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/arkusze/

9. PODSTAWA PROGRAMOWA

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/podstawa-programowa/

10. KOMUNIKATU DYREKTORA CKE W SPRAWIE LISTY JAWNYCH ZADAŃ W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

11. KOMUNIKAT MEN W SPRAWIE WYKAZU OLIMPIAD

12. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE O EGZAMINIE Z INFORMATYKI

13. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

14. INFORMACJA O REZYGNACJI Z PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO LUB PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH

file2._DEKLARACJA_PRZYSTAPIENIA_DO_EGZAMINU_MATURALNEGO_W_2024_ROKU_-_ZALACZNIK_1A.docx
pdf4._Komunikat_dyrektora_CKE_-_harmonogram_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego.pdf
pdf5.Komunikat_dyrektora_CKE_o_dostosowaniach_warunkow_i_form_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_-_AKTUALIZACJA_1_z_21.11.2023_r..pdf
pdf6._Komunikat_w_sprawie_materialow_i_przyborow_pomocniczych.pdf
pdf7._Zmiany_w_egzaminie_maturalnym_w_roku_2023_oraz_2024-prezentacja.pdf
pdf10._Komunikatu_dyrektora_CKE_w_sprawie_listy_jawnych_zadan_w_czesci_ustnej_z_jezyka_polskiego.pdf
pdf11._Komunikat_MEN_w_sprawie_wykazu_olimpiad.pdf
pdf12._Komunikat_dyrektora_CKE_o_egzaminie_z_informatyki.pdf
pdf13._Informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego.pdf
file14.__INFORMACJA_O_REZYGNACJI_Z_PRZYSTAPIENIA_DO_EGZAMINU_MATURALNEGO_Z_PRZEDMIOTU_DODATKOWEGO_LUB_PRZEDMIOTOW_DODATKOWYCH_-Zalacznik_5c.docx