Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Rada Rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu

Nr konta:    20 1160 2202 0000 0000 6278 3209

W tytule wpłaty prosimy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.