Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Przygotowania do nagrania filmu Promującego Nasze Muzeum

W przygotowaniach oprócz uczniów i nauczycieli zaangażowanych w Akademię brała udział także p. Dyrektor Karolina Guzińska.