• pl
 • en

BLACHARZ SAMOCHODOWY

BLACHARZ SAMOCHODOWY to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Kierunek związany jest z oceną stan techniczny i stopnia zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych oraz z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnych metod oceny stopnia zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych oraz nowoczesnych sposobów napraw nadwozi pojazdów samochodowych.
Rozwój przemysłu motoryzacyjnego i towarzyszący zwiększonej liczbie samochodów przyrost wypadków przyczyniają się do zwiększonego zapotrzebowania na usługi blacharstwa samochodowego. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych.  Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, blacharstwa  pojazdów samochodowych.


W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE

 MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja zdobywana na koniec klasy trzeciej.


ZADANIA I CZYNNOŚCI

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych,
 • naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych,,
 • zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.


PRAWO JAZDY

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne i praktyczne
przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu
na prawo jazdy kategorii B.


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

UWAGA! Uczniowie zobowiązani są do zawarcia umowy z pracodawcą o kształceniu praktycznym.

Przykładowe firmy w Toruniu, w których możesz szukać zatrudnienia:

 •     ARPOL MOTOR COMPANY w Toruniu
 •     TOYOTA Bednarscy sp.j. Autoryzowana stacja dealerska w Toruniu
 •     SKODA  Polbis Auto Toruń
 •     Grupa DBK | sprzedaż i serwis DAF, Toruń
 •     AUTOSAR – Wieluński Toruń
 •     Uni-Car Dwa Sp. z o.o. Salon Renault i Dacia w Toruniu
 •     Auto Toruń Sp. z o.o. Salon i ASO Opel w Toruniu


ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Osiągnięta w procesie kształcenia kwalifikacja zawodowa, umożliwi absolwentowi prowadzenie  własnego warsztatu blacharskiego oraz podjęcie pracy między innymi w:

 • warsztacie samochodowym jako blacharz,
 • zakładach produkujących samochody,
 • sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych,
 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako blacharz,
 • przedsiębiorstwach różnych branż , gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.