• pl
 • en

KIEROWCA MECHANIK

KIEROWCA MECHANIK to nowy zawód, bardzo poszukiwany na rynku pracy. Atrakcyjny ze względu na brak kształcenia kierowców mechaników w poprzednich latach.
W Polsce potrzeba około 200 tys. kierowców kategorii C+E. Osoba decydująca się na kształcenie w tym zawodzie może w przyszłości liczyć na pracę jako wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwach transportowych. Obecnie zdobycie wszystkich potrzebnych uprawnień jest dla młodych osób utrudnione z powodu wysokich kosztów. Zdobycie zawodu kierowca mechanik jest gwarancją podjęcia dobrze płatnej pracy.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE

 • AU.64. Eksploatacja środków transportu drogowego 
  Kwalifikacja zdobywana na koniec klasy trzeciej.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę
w branżowej szkole II stopnia, co umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje  w zawodzie na poziomie technika oraz otrzymanie
świadectwa dojrzałości.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzić pojazdy samochodowe,
 • prowadzić dokumentację dotyczące przewozów drogowych rzeczy,
 • wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego,
 • oceniać stan techniczny i naprawiać środki transportu drogowego,
 • będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PRAWO JAZDY 

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne i praktyczne
przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu
na prawo jazdy kategorii B oraz przygotowuje ucznia do testu
kwalifikacyjnego w zakresiekwalifikacji wstępnej.


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie:

 • odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych (najnowocześniejszych w regionie!) oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Toruniu.


ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych,
 • w przedsiębiorstwach różnych branż na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Przykładowe firmy w Toruniu, w których możesz szukać zatrudnienia:

 • ARPOL MOTOR COMPANY w Toruniu
 • TOYOTA Bednarscy sp.j. Autoryzowana stacja dealerska w Toruniu
 • SKODA  Polbis Auto Toruń
 • Grupa DBK | sprzedaż i serwis DAF, Toruń
 • AUTOSAR – Wieluński Toruń
 • Uni-Car Dwa Sp. z o.o. Salon Renault i Dacia w Toruniu
 • Auto Toruń Sp. z o.o. Salon i ASO Opel w Toruniu
 • Kujawski Truck Center Sp.z o.o.