• pl
 • en

TECHNIK MECHANIK

W zawodzie technik mechanik kształcenie odbywa się w dwóch specjalnościach:

TECHNIK MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji jednostkowej i seryjnej oraz eksploatacją i naprawą maszyn. W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia ich stan techniczny na podstawie badań diagnostycznych.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE

 • MG.17. montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • MG.44. organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

ZADANIA I CZYNNOŚCI                                                      
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • praca związana z przeglądami, konserwacją i remontami eksploatowanych maszyn i urządzeń (np. park obrabiarkowy) lub pojazdów,
 • demontaż różnych maszyn i urządzeń,
 • montaż różnych podzespołów,
 • dorabianie części,
 • wykorzystywanie programów komputerowych CAD-CAM
 • praca na stanowisku mechanika - planowanie, organizowanie i nadzór.

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
W ramach kształcenia praktycznego uczniowie mogą odbywać zajęcia:

 • w warsztatach szkolnych (najnowocześniejszych w regionie!)
 • w pracowniach szkolnych
 • u pracodawcy np. Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych  TOWIMOR S.A.
  lub Invest-Tech Sp. z.o.o

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ
Po technikum można kontynuować naukę na kierunkach:

 • mechanika i budowa maszyn
 • automatyka i robotyka
 • elektrotechnika
 • mechatronika
 • energetyka
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczno-medyczna
 • oraz wielu innych.

MOŻLIWOŚCI PRACY

 • w firmach usługowo - remontowych
 • w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie
 • w sferze produkcyjnej głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

 


LUBTECHNIK MECHANIK - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. W pracy obsługuje i nadzoruje obrabiarki uniwersalne oraz sterowane numerycznie (CNC). Potrafi czytać dokumentację techniczną oraz dobierać oprzyrządowanie do obrabiarek.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE

 • MG.19. użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MG.44. organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

ZADANIA I CZYNNOŚCI                                                        

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Praca związana z dziedziną technologii mechanicznej, np.
  - w obróbce skrawaniem (toczenie),
  - w obróbce plastycznej(kucie, tłoczenie),
  - w obróbce cieplnej(hartowanie),
  - w spawalnictwie.
 • Programowanie i obsługa obrabiarki sterowanej numerycznie
 • Planowanie, organizacja procesu technologicznego
 • Wykorzystywanie programów komputerowych CAD-CAM, wspomaganie, konstruowanie i wytwarzanie

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
W ramach kształcenia praktycznego uczniowie mogą odbywać zajęcia:

 • w warsztatach szkolnych (najnowocześniejszych w regionie!)
 • w pracowniach szkolnych
 • u pracodawcy np. Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych  TOWIMOR S.A. lub Invest-Tech Sp. z.o.o

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Po technikum można kontynuować naukę na kierunkach ;

 • mechanika i budowa maszyn
 • automatyka i robotyka
 • elektrotechnika
 • mechatronika
 • energetyka
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczno-medyczna
 • oraz wielu innych.

MOŻLIWOŚCI PRACY

 • w zakładach obróbki skrawaniem
 • w firmach remontowo - naprawczych
 • w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie
 • w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

 

OGLĄDNIJ PREZENTACJE O ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK!!!

pdfMonter_maszyn_i_urzadzen.pdf
pdfOperator_obrabiarek_skrawajacych.pdf