• pl
 • en

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH to kierunek związany z obsługą  współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚCI Z TRZECH KWALIFIKACJI:

 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
  układów pojazdów samochodowych,
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

  Egazmin zewnętrzny obejmie dwie niżej wymienione kwalifikacje:
 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  (kwalifikacja zdobywana na koniec klasy trzeciej)

  oraz
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  (kwalifikacja zdobywana po pierwszym semestrze klasy czwartej).

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
   

PRAWO JAZDY 
W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne i praktyczne
przyg
otowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu
na
 prawo jazdy kategorii B.


KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
W ramach kształcenia praktycznego uczniowie:

 • odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych (najnowocześniejszych w regionie!) oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Toruniu;
 • w trzeciej klasie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Toruniu

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych;
 • w przedsiębiorstwach różnych branż na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Przykładowe firmy w Toruniu, w których możesz szukać zatrudnienia:

 • ARPOL MOTOR COMPANY w Toruniu
 • TOYOTA Bednarscy sp.j. Autoryzowana stacja dealerska w Toruniu
 • SKODA Złomańczuk Salon i Serwis. Polbis Auto Toruń
 • Grupa DBK | sprzedaż i serwis DAF, Toruń
 • AUTOSAR – Wieluński Toruń
 • Uni-Car Dwa Sp. z o.o. Salon Renault i Dacia w Toruniu
 • Auto Toruń Sp. z o.o. Salon i ASO Opel w Toruniu


PROFIL: SAMOCHODY OSOBOWE, HYBRYDOWE I ELEKTRYCZNE

Absolwent klasy o profilu pojazdy hybrydowe przygotowany będzie do kontynuowania kształcenia w szkołach i na uczelniach technicznych na kierunkach inżynierskich związanych z techniką samochodową. Po  ukończeniu szkoły może podjąć pracę na   stanowisku doradcy serwisowego lub specjalisty od pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Uczeń uzyska wiedzę z zakresu:

 • budowy, obsługi  i technologii napraw pojazdów samochodowych,
 • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
 • badań technicznych pojazdów,
 • budowy i obsługi elektronicznych układów wtryskowych,
 • budowy i zasady działania komputerowych urządzeń diagnostycznych,
 • budowy obsługi i technologii pojazdów nowej generacji,
 • projektowania, konstruowania oraz testowaniem pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
 • energoelektroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Oferujemy:

 • praktyki zawodowe i staże,
 • wycieczki studyjne,
 • gwarancja pracy dla najlepszych absolwentów.
 • szkolenia techniczne z  najnowszych napędów hybrydowych i elektrycznych


PROFIL: POJAZDY SŁUŻB MUNDUROWYCH (KLASA MUNDUROWA)

Absolwent klasy mundurowej przygotowany będzie do kontynuowania kształcenia w szkołach i na uczelniach wojskowych oraz cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem i obroną narodową, a także po  ukończeniu szkoły do podjęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej lub do podjęcia służby wojskowej w specjalności wojskowej technik pojazdów.

Oferujemy:

 • zajęcia z przysposobienia wojskowego, w tym : wojskowe testy sprawnościowe, taktyka, obrona przeciwlotnicza, szkolenie inżynieryjno-saperskie, dyscyplina wojskowa, metodyka i dowodzenie
 • zajęcia z technik  samoobrony i trening ogólnorozwojowy
 • szkolenie strzeleckie
 • regulaminy SZ RP, w tym musztrę wojskową
 • szkolenie S.E.R.E  /survival/  - (przetrwanie, unikanie, opór w niewoli, ucieczka)
 • zajęcia z terenoznawstwa i  kartografii
 • obozy letnie w formie ćwiczeń praktycznych w terenie i zajęć prowadzonych na poligonie

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli ZSS oraz instruktorów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
Jeden dzień w tygodniu ustala się jako tzw. dzień mundurowy.PROFIL: AUTOBUSY I POJAZDY CIĘŻAROWE

Absolwent klasy o profilu autobusy i pojazdy ciężarowe przygotowany będzie do kontynuowania kształcenia w szkołach i na uczelniach technicznych na kierunkach inżynierskich związanych z techniką samochodową lub logistyką. Po  ukończeniu szkoły może  podjąć pracę na   stanowisku doradcy serwisowego pojazdów ciężarowych , specjalisty od transportu bądź zostać kierowcą pojazdu ciężarowego.

Uczeń uzyska wiedzę z zakresu:

 • budowy pojazdów ciężarowych,
 • urządzeń i spedycji ładunków,
 • środków transportowych,
 • analizy systemów transportowych w zakresie  logistyki transportu,
 • gospodarki magazynowej,
 • prawa w transporcie,
 • organizacji i zarządzania transportem

Oferujemy:  

 • praktyki zawodowe i staże,
 • wycieczki studyjne,
 • zajęcia na symulatorze jazdy samochodem ciężarowym,
 • elementy kursu kwalifikacji wstępnej na prawo jazdy kat. C,
 • gwarancja pracy dla najlepszych absolwentów.