• pl
  • en

Kalendarz szkolny 2018/2019

WAŻNE  TERMINY – 2018/2019
 

3.09.2018 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

4-5.09.2018 – ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA KLAS I

19.09.2018 – ZEBRANIE DLA RODZICÓW, GODZ. 16:30 (KL. I - 16:00)

12.10.2018 – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ, ŚLUBOWANIE KLAS I

02.11.2018 –   DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

09.11.2018 – UROCZYSTOŚCI  Z OKAZJI DNIA  NIEPODLEGŁOŚCI

21.11.2018 – ZEBRANIE DLA RODZICÓW KL. IV
                           OTWARTA ŚRODA DLA RODZICÓW POZOSTAŁYCH KLAS,  GODZ. 16:30
     

16.11.2018 – ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU

10.12.2018 – WYSTAWIANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH  W  KLASACH  IV

17.12.2018 – POCZĄTEK II OKRESU  DLA KLAS MATURALNYCH (ZMIANA PLANU)

21.12.2018 – JASEŁKA SZKOLNE  I WIGILIE KLASOWE

22.12.2018 - 01.01.2019 – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

7.01.2019 –  ZMIANA PLANU

07.01.2019 – WYSTAWIANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH  W KLASACH NIEMATURALNYCH

10.01.2019 – PISEMNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
                            - M12, M44 (KL. IV)

14.01. - 27.01.2019  – FERIE ZIMOWE

15.01.-21.01.2019 – PRAKTYCZNY  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
                                         - M12, M44 (KL. IV)

28.01.2019 – KONIEC I OKRESU (ZMIANA PLANU)

06.02.2019 – ZEBRANIE Z RODZICAMI, GODZ. 16:30

14.03.2019 – ŚWIĘTO SZKOŁY

? - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

DO 09.04.2019 – WYSTAWIANIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH W KL. IV

10.04.2019 – ZEBRANIE Z RODZICAMI KLAS IV
                            OTWARTA ŚRODA DLA
RODZICÓW KLAS POZOSTAŁYCH, GODZ.  16:30

DO 17.04.2019 – WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH W KL. IV

18.04. - 23.04.2019  – PRZERWA ŚWIĄTECZNA  

26.04.2019 – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KL. MATURALNYCH.
                             UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA MATURZYSTÓW, GODZ. 14:00 
     

30.04.2019 – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

02.05.2019 –  "DZIEŃ FLAGI" – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

OD 06.05.2019 – EGZAMINY MATURALNE

06.05.- 31.05.2019 - PRAKTYKA ZAWODOWA DLA KL. 3A/4, 3B/4

08.05.2019 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO)

DO 29.05.2019 – WYSTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH

29.05.2019 – ZEBRANIE  DLA  RODZICÓW, GODZ. 16:30

DO 12.06.2019 – WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH       

17.06.- 23.06.2019 - PRAKTYKA ZAWODOWA DLA KL. 2C/4 (TM)

18.06.2019 – PISEMNY  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE

18.06.2019 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (EGZAMIN)

24.06.– 04.07.2019 – PRAKTYCZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE 
                                              W ZAWODZIE
                    

21.06.2019 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, GODZ. 9:00         

26.08.-30.08.2019 – EGZAMINY POPRAWKOWE I KLASYFIKACYJNE

02.09.2019 – UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020, GODZ.9:00