• pl
  • en

Kalendarz szkolny 2016/2017

WAŻNE TERMINY – 2016/2017

L.p.

TERMIN

WYDARZENIE

1.

1.09. 2016

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

2.

5.09. 2016

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

3.

8 - 9.09. 2016

Kiermasz używanych podręczników

4.

21.09. 2016
godz. 1630

Zebranie dla rodziców – zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi

5.

13.10.2016
godz. 1300

Uroczystość z okazji DEN (w tym: ślubowanie klas pierwszych )

6.

14.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7.

31.10.2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8.

09.11.2016
godz. 1630

Zebranie Rodziców klas IV
Otwarta środa

9.

10.11.2016
godz.1000

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości

10.

11.11.2016

Święto Niepodległości - dzień wolny

11.

12.12. 2016

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych, śródrocznych klas maturalnych

12.

16.12. 2016

Koniec  I semestru dla klas maturalnych

13.

20 - 21.12.2016

Kiermasz charytatywny

14.

22.12.2016

Jasełka szkolne i wigilie klasowe

15.

23.12.- 31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna

16.

06.01.2017

Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.

9.01.2017

Zmiana planu (kl. III/T)

18.

12.01.2017

Pisemny egzamin M.12, M.44 (M-18)

19.

16.01. 2017

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach niematuralnych

20.

20.01.2017

Koniec I semestru dla klas niematuralnych

21.

30.01-12.02.2017

Ferie zimowe

22.

16.01-23.02.2017

Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie M.12, M.44
(M-18)

23.

15.02.2017
godz. 1630

Zebranie Rodziców
Otwarta środa  dla klas IV

24.

06 -24.03.2017

Praktyki zawodowe – 2eT

25.

14.03.2017

Święto szkoły

26. 20 -22.03.2017 Rekolekcje wielkopostne 

27.

21.03.2017

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. maturalnych

28.

22.03.2017 godz.1630

Zebranie Rodziców dla klas IV
Otwarta środa 

29. 13-18.04.2017 Przerwa świąteczna

30.

24.04.2017

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

31.

28.04.2017.

Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja

32.

28.04.2017

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych - uroczyste pożegnanie 

33.

02.05.2017

Święto Flagi (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

34.

04 -27.05.2017

Egzaminy maturalne wg oddzielnego harmonogramu

35.

do 5.05.2017

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych  w kl. III/T

36.

8.05.2017

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

37.

08.05-02.06.2017

Praktyki zawodowe klas: 3aT, 3bT, 3cT, 3e/t

38.

do 23.05.2017

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych 

39.

24.05.2017
godz.1630

Zebranie z rodzicami

40.

12. 06.2017

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe

41.

13.06. (technikum)
4 - 8.07 (zsz)

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe

42.

16.06.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

43.

20. 06.2017

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  M12, M17. M18, M42 - wg oddzielnego harmonogramu

44.

20. 06.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

45.

16.06-08.07.2017

Część praktyczna  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  M12, M17. M18, M42 - wg oddzielnego harmonogramu

46.

do 14.06.2017

Wystawienie ocen rocznych

47.

23.06.2017   
godz. 900

Zakończenie roku szkolnego

48.

21.- 28.08.2017

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

49.

01.09.2017
godz. 900

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018