• pl
  • en

Kalendarz szkolny 2017/2018

WAŻNE  TERMINY – 2017/2018
 

4.09.2017 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

5-6.09.2017 – ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA KLAS I

13.09.2017 – ZEBRANIE DLA RODZICÓW, GODZ. 16:30

13.10.2017 – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DEN, ŚLUBOWANIE KLAS I

8.11.2017 – ZEBRANIE DLA RODZICÓW KL. IV, OTWARTA ŚRODA DLA RODZICÓW POZOSTAŁYCH KLAS , GODZ. 16:30

10.11.2017 UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA  NIEPODLEGŁOŚCI

17.11.2017 – ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU

11.12.2017 – WYSTAWIANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH  W  KLASACH  IV

18.12.2017 – POCZĄTEK II SEMESTRU DLA KLAS MATURALNYCH (ZMIANA PLANU)

22.12.2017 – JASEŁKA SZKOLNE  I WIGILIE KLASOWE

23.12.2017 - 01.01.2018 – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

11.01.2018 – PISEMNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – M12, M44 (KL. IV)

12.01. - 17.02. 2018 – PRAKTYCZNY  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – M12, M44 (KL. IV)

15.01.2018 WYSTAWIANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH  W KLASACH NIEMATURALNYCH

21.01.2018 – KONIEC I SEMESTRU (ZMIANA PLANU)

31.01.2018 – ZEBRANIE Z RODZICAMI, GODZ. 16:30

12.02. - 25.02.2018  – FERIE ZIMOWE

14.03.2018 – ŚWIĘTO SZKOŁY

21.03. - 23.03.2018 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE (od 12:00 do 13:30)

29.03. - 3.04.2018  – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

DO 10.04.2018 – WYSTAWIANIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH W KL. IV     

11.04.2018 – ZEBRANIE Z RODZICAMI KLAS IV/ OTWARTA ŚRODA DLA RODZICÓW KLAS POZOSTAŁYCH, GODZ. 16:30

DO 23.04. 2018 – WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH W KL. IV

27.04.2018 – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

27.04. 2018 – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KL. MATURALNYCH. UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA MATURZYSTÓW, GODZ.14:00 

30.05.2018 –   DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

02.05.2018 –  DZIEŃ FLAGI – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

OD 04.05.2018 – EGZAMINY MATURALNE

07.05 - 08.05.2018 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI  I  JĘZYKA ANGIELSKIEGO)

07.05.- 03.06. 2018 PRAKTYKA ZAWODOWA DLA KL. 3A/4, 3B/4, 3E/4

30.05.2018 – OTWARTA ŚRODA DLA  RODZICÓW, GODZ. 16:30

01.06.2018 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DO 04.06.2018 – WYSTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH

DO 15.06.2018 – WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH  

19.06.2018 – PISEMNY  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE

19.06.2018 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ( EGZAMIN )

22.06. - 04.07.2018 – PRAKTYCZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE

22.06.2018 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, GODZ. 9:00

27.08.-29.08.2018 – EGZAMINY POPRAWKOWE I KLASYFIKACYJNE

03.09.2018 – UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019, GODZ.9:00