• pl
  • en

Ubezpieczenie uczniów

 

Jak zgłaszać szkodę z ubezpieczenia?
 

Zgłosić szkodę można telefonicznie  do Centrum Obsługi Klienta Warty niezwłocznie po ustaniu przeszkód uniemożliwiających zgłoszenie, podając nr polisy: 908549645255. TEL.: 801 308 308, 502 308 308

Po wybraniu jednego z w/w numerów automat telefoniczny udzieli instrukcji nt. połączenia się z operatorem. Należy na klawiaturze telefonu wybrać kolejno wskazywane cyfry. Rozmowa z operatorem jest nagrywana. Operator po przyjęciu informacji nt. zdarzenia, przekaże „nr szkody”. Proszę ten numer zapisać i przechować aż do zakończenia procedury wypłaty świadczenia.  W zależności od sytuacji operator poinformuje o dalszym sposobie załatwienia sprawy. W celu otrzymania informacji o zgłoszonej szkodzie, po uzyskaniu połączenia z COKW postępujemy jw. Operatorowi podajemy nr szkody otrzymany z COKW przy jej zgłoszeniu.

Można również szkodę zgłosić on-line na stronie www.warta.pl Wystarczy kliknąć w baner „zgłoś szkodę online”. Otworzy się strona z pytaniem: „Z jakiej polisy chcesz zgłosić szkodę?” Należy kliknąć w napis pod zdjęciem „osobowej”. Otworzy się formularz który należy wypełnić. W ten sposób możemy też przesłać dokumenty, zdjęcia, etc. Polecamy pobranie z tej strony aplikacji na smartfony „warta mobile”. Aplikacja ta jeszcze bardziej upraszcza proces zgłoszenia i monitorowania procesu likwidacji szkody.